ŽELIM PREPORUKU

Zatražite preporuku za najpovoljniju nabavku materijala u Vašoj blizini!

Dozvolite nam informisanje i savetovanje

Molimo odabrite informacije koje su za vas prioritetne/konsultacionu(e) opciju(e) iznad. Podnošenjem ispunjenog kontakt formulara vi deklarišete odabranu(e) saglasnost(i). Detalje o obradi vaših ličnih podataka možete pronaći na stranici Informacije o zaštiti podataka. Svoju saglasnost možete povući u bilo kom trenutku, s efektom od trenutka povlačenja, u odnosu na Xella Srbija d.o.o., slanjem redovne pošte na adresu našeg sedišta, sa naznakom: za koordinatora za zaštitu podataka ili emailom na adresu: petar.sulejic@xella.com

Pravilno popunite sva polja.Tehnička greška.Hvala vam na podnošenju.

Regionalni menadžer za
Beograd

Saša Jovanović
Mob: 062 8008 513

Regionalni menadžer za
zapadnu Srbiju

Aleksandar Tadić​
Mob: 062 8008 508

Regionalni menadžer za
Vojvodinu

Danilo Vučurević
Mob: 062 8008 510

Regionalni menadžer za
jugoistočnu Srbiju

Milorad Baštovanović​
Mob: 062 8008 511